Til hovedinnhold

Kursoversikt

Førstehjelpskurs 26. mars Bestill
MC kurs (intensivkurs) 26. mars Bestill
Gratis ledsagerkurs 27.mars Bestill
MC kurs (grunnkurs) 27. mars Bestill
MC kurs (utvidelse A1 til A2) 5. april Bestill
Klasse B (intensivkurs) 9. april Bestill
MC kurs (intensivkurs) 9. april Bestill
MC kurs (utvidelse A2 til A) 9. april Bestill
Trafikalt grunnkurs 9.april Bestill
MC kurs (grunnkurs) 10. april Bestill
Lastsikringskurs 12 april Bestill
Lastsikringskurs 12 april Bestill
Klasse B (intensivkurs) 16. april Bestill
Klasse B (intensivkurs) 16. april Bestill
MC kurs (intensivkurs) 16. april Bestill
Gratis ledsagerkurs 18.april Bestill
Førstehjelpskurs 23.april Bestill
Klasse B (intensivkurs) 23. april Bestill
MC kurs (intensivkurs) 23. april Bestill
MC kurs (grunnkurs) 24. april Bestill
MC kurs (intensivkurs) 30. april Bestill
MC kurs (intensivkurs) 7. mai Bestill
Trafikalt grunnkurs 7.mai Bestill
MC kurs (grunnkurs) 8. mai Bestill
MC kurs (grunnkurs) 22. mai Bestill
Gratis ledsagerkurs 23.mai Bestill
Lastsikringskurs 24.mai Bestill
Førstehjelpskurs 28.mai Bestill
Klasse B (intensivkurs) 28. mai Bestill
MC kurs (intensivkurs) 28. mai Bestill
Trafikalt grunnkurs 28mai Bestill
Klasse B (intensivkurs) 4.juni Bestill
MC kurs (intensivkurs) 4. juni Bestill
MC kurs (grunnkurs) 5. juni Bestill
Lastsikringskurs 7.juni Bestill
Klasse B (intensivkurs) 11.juni Bestill
MC kurs (intensivkurs) 11. juni Bestill
Førstehjelpskurs 18.juni Bestill
Klasse B (intensivkurs) 18.juni Bestill
Klasse B (intensivkurs) 18.juni Bestill
MC kurs (intensivkurs) 18. juni Bestill
Gratis ledsagerkurs 20.juni Bestill
Klasse B (intensivkurs) 25.juni Bestill
MC kurs (intensivkurs) 25. juni Bestill
Trafikalt grunnkurs 25.juni Bestill
MC kurs (intensivkurs) 2. juli Bestill
MC kurs (intensivkurs) 9. juli Bestill
MC kurs (intensivkurs) 16. juli Bestill
MC kurs (intensivkurs) 23. juli Bestill
MC kurs (intensivkurs) 30. juli Bestill
MC kurs (intensivkurs) 6. august Bestill
MC kurs (intensivkurs) 13. august Bestill
MC kurs (intensivkurs) 20. august Bestill
MC kurs (intensivkurs) 27. august Bestill
MC kurs (intensivkurs) 3. september Bestill
MC kurs (intensivkurs) 10. september Bestill
MC kurs (intensivkurs) 17. september Bestill
MC kurs (intensivkurs) 24. september Bestill
MC kurs (intensivkurs) 1. oktober Bestill
MC kurs (intensivkurs) 8. oktober Bestill