🔔 Vi holder fortsatt åpent for alle klasser og kurs! 🔔

Til hovedinnhold

Førerkort bil med henger klasse B96/BE informasjon og priser

Med førerkort klasse B96 har du lov å kjøre bil og henger med tillatt totalvekt opptil 4250 kg. Dersom du skal utvide førerkortet fra B til B96 må du ta et kurs på minst 7 timer på en trafikkskole. 2 av timene skal være om sikring og merking av last (lastsikringskurs).

Start på hengerlappen!

Med førerkort klasse BE har du lov å kjøre bil og henger med tillatt totalvekt opptil 7000 kg. Start med å bestille to kjøretimer med tilhenger nå…

Område: Bergen og Sotra

Ingen bestillinger

Priser førerkort personbil med tilhenger

Kjøretime x 2 1400,-
Sikkerhetskurs på vei 2500,-
Lastsikringskurs 1200,-
Leie av bil og henger til førerprøve 2100,-

Gebyrer førerkort personbil med tilhenger:

Gebyr for praktisk førerprøve 1180,-
Fakturagebyr 65,-
De som skal ta førerkort tilhenger klasse BE, men har førerkort på klasse C1 eller C fra før trenger ikke lastsikringskurset.

Klasse BE (personbil med tilhenger)

Denne klassen gjelder trekking av tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg og som man ikke kan trekke med ren klasse B eller klasse B96. Minstealderen for klasse BE er 18 år. Hvilke tilhengere med tillatt totalvekt over 750 kg som du kan trekke med ren klasse B eller klasse B96, er omtalt på forrige side: Personbil (klasse B og B96)

Tar du klasse BE 19. januar 2013 eller senere, skal tilhengerens tillatte totalvekt være høyst 3500 kg. Er tilhengerens tillatte totalvekt over 3500 kg, må du ha førerkort i klasse C1E selv om bilen «tilhører» klasse B.

Klasse B96

Fra 19. januar 2013 kan du dessuten få nytt førerkort påført kode 96 (klasse B96) etter å ha gjennomført minst 7 timers obligatorisk opplæring på en trafikkskole eller hos en kursarrangør. Det kreves ingen førerprøve. Når opplæringen er registrert i vårt datasystem (3 dager etter fullført opplæring), kan du møte på en trafikkstasjon og bestille nytt førerkort. Klasse B96 gir rett til å føre vogntog (bil + tilhenger) med samlet tillatt totalvekt som er 750 kg høyere enn vogntogvekten på 3500 kg for ren klasse B, dvs. vogntogvekt inntil 4250 kg for klasse B96. Se vår tilhengerkalkulator.

Med førerkort klasse BE har du lov å kjøre bil og henger med tillatt totalvekt opptil 7000 kg. Opplæringen for klasse BE er den samme som for B96. Den eneste forskjellen er at du på BE også må ta en praktisk førerprøve hos Statens vegvesen.

For mer info ring oss eller sjekk Statens vegvesen sin tilhengerkalkulator.

Begrensninger

Før trekking må du alltid kontrollere de tekniske begrensningene i personbilens vognkort. Der finner du hva som er bilens «tillatt hengervekt» (maks aktuell totalvekt for tilhenger etter denne bilen) og hva som er «tillatt vogntogvekt» (maks sum for bilens + tilhengerens aktuelle totalvekter). De tekniske begrensningene må ikke overskrides uansett hvilke førerkortklasser du har.

Før trekking må du alltid kontrollere de tekniske begrensningene i personbilens vognkort. Der finner du hva som er bilens «tillatt hengervekt» (maks aktuell totalvekt for tilhenger etter denne bilen) og hva som er «tillatt vogntogvekt» (maks sum for bilens + tilhengerens aktuelle totalvekter).

Priser førerkort personbil med tilhenger

Kjøretime x 2 1400,-
Sikkerhetskurs på vei 2500,-
Lastsikringskurs 1200,-
Leie av bil og henger til førerprøve 2100,-

Gebyrer førerkort personbil med tilhenger:

Gebyr for praktisk førerprøve 1180,-
Fakturagebyr 65,-
Vi klarer det sammen

Kan vi hjelpe deg? Chat her!