🔔 Vi holder fortsatt åpent for alle klasser og kurs! 🔔

Til hovedinnhold

Gratis kurs for foreldre og foresatte som skal drive med øvelseskjøring

Nyhet! Gratis ledsagerkurs

Publisert: 31. jan 2018 (oppdatert: 4. nov 2020)

Vi som trafikkskole ønsker å bidra til nullvisjonen. Det vil si null skadde og drepte i trafikken. Vi tilbyr derfor gratis kurs for foresatte som driver med øvingskjøring eller har tenkt å starte med øvingskjøring.

Stortinget vedtok i forbindelse med behandlingen av Nasjonal transportplan for 2002–2011 "en visjon om et transportsystem som ikke fører til tap av liv eller varig skade" – Nullvisjonen. Nullvisjonen er ytterligere vektlagt både i Nasjonal transportplan for 2006–2015 og 2010–2019, samt i de årlige statsbudsjetter.

Som et skritt i retning av nullvisjonen har regjeringen i Nasjonal transportplan 2010-2019 satt som mål at tallet på drepte og hardt skadde i trafikken skal reduseres med minst en tredel innen 2020.

Les mer om nullvisjonen på Statens vegvesen

Kurset inneholder råd og tips for hvordan drive øvingskjøring som fremmer læring på en trygg måte. Det varer i cirka 3 timer.

Påmelding

(klikk på kurslinkene for å melde deg på)

Ingen bestillinger

Del i media:

Omtaler

Rating: 5 - 473 omtaler

Les våre omtaler

Kan vi hjelpe deg? Chat her!