Pakkepriser

Pakkene våre er innholdsløse. Pakketilbudene våre er eksempler på hvilket innhold pakken kan ha. Pakkene er ikke øremerket et fast bestemt innhold. Det er summen på aktuell pakke som vil stå på elevkontoen du har hos oss.

Når eleven kjører en ordinær kjøretime eller en obligatorisk opplæring vil den aktuelle summen bli trukket fra elevkontoen.

Eleven har gjennom elevsiden, full tilgang til alt av opplæring og god oversikt over økonomien. Her kan du altså lett følge med på hvor mye av pakken som er brukt.

Dersom betalt pakkebeløp blir for lite i forhold til hva du har brukt eller kommer til å bruke, setter du inn ekstra penger på elevkontoen din.

Dersom det viser seg at du har betalt inn for stort pakkebeløp, vil tilgode beløp bli betalt tilbake til deg etter endt opplæring og du har fått ditt førerkort.

Det samme gjelder ved avsluttet opplæring (ikke fullført) uansett årsak. Ved ikke fullført opplæring blir ikke pakkerabatt gitt.

Forbehold om årlig endring i priser.

Ta kontakt om noe er uklart.

Eksempler på hvordan en pakke kan se ut