Dette gjør vi for å være den beste trafikkskolen

Å være best handler ikke om å ha de raskeste bilene eller det dyreste tilbehøret. I stedet handler det om trygghet, samarbeid og evnen til å se muligheter og utvikling hos den enkelte. For å kunne tilby det beste til våre elever, har vi derfor valgt ut noen viktige fokusområder som vi jobber kontinuerlig med.

Ingen mennesker er like, og uansett hvor vi befinner oss, møter vi på et mangfold av interesser, verdier, opplevelser og erfaringer. Slik er det også hos oss. Noen er glad i å prate, andre liker bedre å lytte og noen foretrekker å observere før de prøver selv. Uansett hvem vi møter, er det vår jobb å skape et trygt miljø hvor elevene våre kan lære og utvikle seg.

Tilpasser undervisningen til hver enkelt elev

Hos T. Solbakken skreddersyr vi opplæringen til hver enkelt elev. Det betyr at vi alltid tar utgangspunkt i hvilket nivå eleven befinner seg på og lager en plan som tar hensyn til dette. Uansett hvilket nivå det dreier seg om; alle lærer ulikt og for noen tar det kortere eller lengre tid å mestre de ulike ferdighetene. Derfor oppmuntrer vi også til et tett foreldresamarbeid, hvor vi jobber sammen med foresatte for å oppnå gode resultater og mestring – både på trafikkskolen og hjemme.

Investerer i gode trafikklærere

Du kan sikkert huske en lærer som har betydd ekstra mye for deg? En som så deg når du slet med å forstå noe i klasserommet eller som tok seg tid til å lytte da du trengte det mest? Å være trafikklærer er ikke så annerledes – vi er også avhengig av å se hele eleven, lytte og forstå personen som sitter ved siden av oss i bilen.

Derfor er det heller ikke tilfeldig hvem som blir ansatt hos oss. Faglig dyktighet er viktig, men de personlige egenskapene kommer alltid først. Som elev hos oss skal du være sikker på at du vil møte noen som ser deg og som vil gjøre sitt ytterste for at nettopp du skal lykkes.

Vil du vite om hverdagen som trafikklærer? Les gjerne mer om hvordan det er å jobbe hos oss.

Stort fokus på å gjøre elevene trygg

Å ta førerkort for første gang er spennende. Men det kan også være skremmende og litt skummelt. Derfor har vi et stort fokus på å gjøre eleven trygg i situasjoner som kan oppleves som utrygge. Hos oss blir ingen kastet ut i situasjoner de ikke mestrer, men i stedet oppmuntret til å teste ut ferdigheter i et trygt miljø.

Møter elevene der de er

For å skape de beste forutsetningene for å lære, er det viktig å legge til rette der vi kan. Derfor sørger vi for å hente elevene der de er – enten det er i Åsane, sentrum, Fana eller en annen bydel. På den måten blir det enklere å planlegge når og hvor kjøretimene skal starte, og dermed rette fokuset på det viktigste – å lære å kjøre bil.

Planlegger du å ta lappen? Bestill din første kjøretime hos oss.